HomeOrdförklaring WebbhotellstermerDedikerad server – ordförklaring

Dedikerad server – ordförklaring

Dedikerad server

En dedikerad server är en server (dator) som du hyr av en tjänsteleverantör och som fysiskt står i leverantörens serverhall. Du styr över serverns funktion via internet och tjänsteleverantören står endast för driften av servern, d v s ser till att den fungerar och har en stabil anslutning till internet.

Vanligast är att man hyr en dedikerad server för att använda den som webbserver. Att ha en webbserver hemma är nästan praktiskt omöjligt för den enskilde, och även för mindre och medelstora företag, eftersom den typen av internetanslutning som krävs ofta blir mycket kostsam. Då är det bättre att köpa tjänsten i molnet och låta experter sköta internetanslutning, drift och säkerhet. En bra serverhall har flera snabba anslutningar till Internet, UPS och dieselgeneratorer som automatiskt går in som backup vid strömavbrott, samt mycket hög brand- och inbrotts- och IT-säkerhet.

Cloudax erbjuder Dedikerad server från €71.50 per månad.

Ett billigare alternativ till en dedikerad server är en VPS, virtuell privat server.Tags: ,

Skriv en kommentar

You must be logged in to post a comment.